Legitymowanie sędzi to obywatelski obowiązek!

To coraz częstsza praktyka obywateli świadomych swoich praw. We własnym kraju jesteśmy suwerenami.

To, co się zdarzyło w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w rezultacie podjętego przez Marka Makarę działania, jest kolejnym już przykładem tego, że obywatele Polski coraz bardziej stanowczo i zdecydowanie „upominają się” o swoje prawa i żądają egzekwowania w naszym kraju przestrzegania zasady równości obywatela wobec prawa zawartej w Art. 32. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która głosi, że:
„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”

Niestety, realia życia w Polsce pokazują, że członkowie Zupełnie Nadzwyczajnej Kasty uznali że ich „władza”pochodzi z boskiego nadania a tym samym żadne zasady ani też normy prawne ich nie obowiązują.
————

Dzięki „akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa ” Marka Makary „kasta sędziowska” doznała wstrząsu, który – oby tak się stało – pozwoli być może niektórym sędziom dostrzec to co od kilku dziesięcioleci dostrzegają „szeregowi obywatele” naszego kraju: W Polsce na masową skalę łamane są już nie tylko przepisy prawa, ale też ustawa zasadnicza, międzynarodowe traktaty i konwencji chroniące prawa człowieka i obywatela.

Racjonalnie uzasadnione aczkolwiek bardzo prozaiczne w istocie powody wezwania „na pomoc” funkcjonariuszy Policji Polskiej miało na celu – oprócz udzielenia obywatelowi pomocy – zwrócenie uwagi społeczeństwa na to, że łamanie prawa przez sędziów nagminnie występujące w polskich sądach powszechnych, stwarza realne, bardzo poważne zagrożenie dla Bezpieczeństwa Państwa Polskiego – a to Policja Polska właśnie ma ustawowo określone zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa Państwa oraz bezpieczeństwa wszystkich jego obywateli!

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 )
Art. 1.
1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


W tej sytuacji należy uznać działania podjęte przez funkcjonariuszy Policji za jak najbardziej prawnie umocowane i uzasadnione zaistniałą sytuacją a także służącą dobrze pojętemu interesowi społeczeństwa i państwa polskiego.

I z tego chociażby tytułu tym młodym mężczyznom należą się wyrazy uznania i szacunku.

Autor: Daniel In


Portal TylkoTata jest przedsięwzięciem społecznym i istnieje tylko dzięki hojności naszych Darczyńców. Jeśli tylko podoba Ci się to, co robimy, możesz wesprzeć nas dowolną kwotą, która pozwoli nam dalej prowadzić naszą wywrotową 🙂 działalność. Po prostu kliknij banner ze świnką-skarbonką i gotowe! WSZYSTKIM DARCZYŃCOM DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA!

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *