Polityka Serwisu

Poniższa Polityka określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych udostępnianych przez Użytkowników oraz przeglądarki internetowe w Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1
Definicje
 • Serwis – zbiór stron internetowych działających pod adresem w domenie *.tylkotata.pl oraz *.tylkotata.com
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • Dane osobowe – wszelkie dane wrażliwe Użytkowników zamieszczone w Serwisie
§ 2
Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia
§ 3
Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków w sposób zamierzony przez Administratora jest praktycznie niemożliwe
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Serwisu
§ 4
Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do SerwisuAdministrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu
 • Marketing i reklamaAdministrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam spersonalizowanych Użytkownikom
 • Dane statystyczneAdministrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy własnej i ulepszania Serwisu
 • Serwowanie usług multimedialnychAdministrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych
 • Usługi społecznościoweAdministrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych
§ 5
Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google+
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
 • Feedburner
 • OneSignal
 • PayPal
§ 6
Dane osobowe

Serwis gromadzi Dane osobowe zamieszczone głównie przez Użytkowników, którzy dobrowolnie zamieszczają wpisy lub komentarze w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest do podania:

 • Podpisu – o dowolnym ciągu znaku (np. nick, imię, itp.)
 • Poprawnego adresu mailowego

Użytkownik ma prawo do usunięcia dowolnie zamieszczonej treści zawierające Dane osobowe, na żądanie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin w domenie głównej Serwisu. Administrator każdorazowo dokona weryfikacji żądania poprzez porównanie adresu e-mail nadawcy i adresu e-mail w zamieszczonej treści Serwisu.

W uzasadnionych przypadkach bez dokładnej weryfikacji, Administrator może dokonać usunięcia wpisu w celu ochrony Danych osobowych.

§ 7
Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych, dostępne są na stronach: jak wyłączyć cookie lub w Google.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu
§ 8
Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu, w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies
§ 9
Zmiany w Polityce Serwisu
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Serwisu bez konieczności informowania o tym Użytkowników
 • Użytkownik korzystając z Serwisu, na zasadzie pełnej dobrowolności, wyraża bezwzględną zgodę na niniejsze zapisy Polityki Serwisu
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Serwisu zawsze będą publikowane na tej stronie
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Serwisu