Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową z okazji 30. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka.

Zaproszenie jest skierowane do każdego z nas – Ojców walczących o swoje Dzieci.

Szanowny Panie,

miło mi przypomnieć Panu, że w tym roku obchodzimy szczególną rocznicę wielkiego polskiego osiągnięcia! Mija 30 lat od przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka – zainicjowanej przez polskich ekspertów i skutecznie przeprowadzonej przez decyzyjne gremia ONZ. Dzisiaj Konwencja o prawach dziecka to najszerzej ratyfikowana umowa międzynarodowa.

Dlatego postanowiliśmy zorganizować wyjątkową międzynarodową konferencję na temat praw dziecka i rodziny, na którą chciałbym Pana serdecznie zaprosić. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli już znakomici eksperci z Polski i wielu krajów świata. Wśród prelegentów jest znany z obrony polskich rodzin w Norwegii konsul dr Sławomir Kowalski, referat przygotował też inicjator powstania konwencji prof. Tadeusz Smyczyński.

Międzynarodowi eksperci i Ordo Iuris w obronie praw dziecka i rodziny

Niestety, z przykrością zdałem sobie sprawę, że ta okrągła rocznica jest dzisiaj także powodem do obaw. Wskutek manipulacji radykalnych ideologów konwencja stała się bowiem narzędziem nacisku na kraje, które nie podporządkowały się jeszcze agresywnej doktrynie gender.


Choć trudno w to uwierzyć, od kilku lat ośrodkiem takich praktyk jest Komitet Praw Dziecka, który został powołany do monitorowania przestrzegania Konwencji o prawach dziecka. To z jego wsparciem radykalne środowiska w zaciszu gabinetów międzynarodowych instytucji planują i wdrażają postulaty szkodliwych ideologii. Wiedzą bowiem, że radykalne zmiany można wprowadzić w państwach narodowych jedynie pod naciskiem autorytetu międzynarodowych organizacji.

Eksperci Ordo Iuris robią od lat wiele, by przeciwstawić się tym działaniom. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy mieliśmy liczne okazje, by prostować i krytykować te szkodliwe postulaty zarówno podczas wizyt międzynarodowych ekspertów w Warszawie, jak i przekazując nasze raporty oraz opinie komitetom obradującym w Strasburgu, Nowym Jorku, Genewie czy Brukseli.

Jednak wyraźnie widzimy, że niezbędny jest pogłębiony naukowy namysł i debata nad zagrożeniami dla praw dziecka z udziałem krajowego i międzynarodowego środowiska eksperckiego. Chcemy, by ochrona wartości i obrona wywodzącej się z polskiej myśli prawnej Konwencji o prawach dziecka była dobrze zorganizowana i skoordynowana.

Aborcja „prawem” nastolatek

Skala manipulacji, której dopuszczają się międzynarodowe gremia, jest szokująca. Z postanowień konwencji usiłuje się dowodzić obecnie prawo do aborcji, do eutanazji dzieci, obowiązek wulgarnej edukacji seksualnej czy zakaz wychowania religijnego.

Proszę sobie wyobrazić, że choć preambuła Konwencji o prawach dziecka wprost wskazuje, że każde dziecko wymaga „właściwej ochrony prawnej zarówno przed, jak i po urodzeniu”, Komitet orzekł, że z tego dokumentu wynika… „prawo” dzieci do aborcji!

W 2013 roku eksperci Komitetu wydali generalny komentarz adresowany do wszystkich państw. Stwierdzono tam, że ponieważ dziecko ma prawo do jak najwyższego poziomu zdrowia, nastolatki między 10. a 18. rokiem życia powinny mieć swobodny dostęp do aborcji i możliwość dokonania jej bez zgody rodziców. Komitet postulował też łatwy dostęp dzieci do prezerwatyw, antykoncepcji hormonalnej, w tym „awaryjnej” mającej silny skutek poronny, a także prawo do edukacji seksualnej. Jednym dokumentem Komitet przekreślił wolę państw, które jasno w treści konwencji objęły ochroną dzieci „zarówno przed, jak i po urodzeniu”!

Z kolei w wydanych dwa lata później rekomendacjach wobec Polski Komitet naciskał na zmianę polskiego prawa aborcyjnego, domagał się zamknięcia tzw. okien życia i zastąpienia lekcji wychowania do życia w rodzinie wulgarną edukacją seksualną. Polsce próbowano także narzucić zgodę na wydawanie dzieciom środków antykoncepcyjnych bez wiedzy i zgody rodziców.

Chcą wykopać przepaść między dzieckiem a rodzicami

Działalność Komitetu wyraźnie wskazuje na jego pełne wsparcie dla fałszywej koncepcji praw dziecka, budowanych w opozycji do rodziców. Podczas gdy dokument sprzed 30 lat wyraźnie wskazuje, że do harmonijnego rozwoju dziecko potrzebuje rodziny, członkowie komitetu wielokrotnie stawiają dziecko w opozycji do rodziców.

W ten sposób, wbrew intencji autorów Konwencji, jej postanowienia przywoływane są dzisiaj jako uzasadnienie funkcjonowania urzędów takich jak Barnevernet czy Jugendamt i zabierania dzieci biologicznym rodzicom.

Odwróćmy niebezpieczny trend

Choć w większości przypadków Komitet bezpodstawnie przypisuje sobie kompetencje w zakresie dowolnego interpretowania konwencji, sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Wielu urzędników oraz sędziów w Polsce bezrefleksyjnie stosuje interpretacje międzynarodowych gremiów, nie mając wiedzy i narzędzi do oceny tego, które są wiążące, a które nie.

Dlatego tak kluczowe jest, by przeciwstawić się groźnym trendom i wskazać, że stoją one w sprzeczności z polskim oraz międzynarodowym prawem, a także przywrócić właściwy sens Konwencji o prawach dziecka i innych dokumentów międzynarodowych.

Temu ma służyć międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona”, którą organizujemy 26 września we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i jego Wydziałem Studiów nad Rodziną.

Głos polskich i zagranicznych ekspertów

W konferencji weźmie udział ponad 30 naukowców i ekspertów różnych dziedzin z Polski i zagranicy. Jestem przekonany, że będzie to silny głos sprzeciwu wobec prób narzucania szkodliwej ideologii na poziomie międzynarodowym, jak i wysiłków zmierzających do wdrożenia niebezpiecznych rozwiązań w kraju.

Swój udział potwierdzili m.in. prof. Ligia de Jesús Castaldi z Ave Maria School of Law, która przypomni, jak wyglądały prace nad Konwencją o prawach dziecka, dr Dragan Dakić, który opowie o zagrożeniach dla praw dziecka wynikających z nowych technologii, dr hab. Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, który będzie mówił o Samorządowej Karcie Praw Rodzin, a także Enikő Ujvári, która przedstawi rozwiązania wspierające dobro dziecka i prawa rodzin na Węgrzech.

Serdecznie zapraszam Pana do udziału w konferencji, która odbędzie się 26 września w Audytorium Maximum UKSW (Aula Roberta Schumana) przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 w Warszawie. Szczegółowy program wraz z listą prelegentów można znaleźć na stronie prawadziecka.ordoiuris.pl

Z wyrazami szacunku

dr Tymoteusz Zych - Wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Konferencja jest ważna, bo może pomóc wywrzeć wpływ na debatę, która toczy się w ONZ wokół małżeństwa, rodziny i dobra dziecka. Często głos Instytutu Ordo Iuris jest jedynym stanowiskiem w obronie wartości wyrażanym w tych gremiach. Dlatego artykuły z zapisem wystąpień zostaną wydane we wspólnym zbiorze opracowanym w pełni w języku polskim i angielskim. Chcemy, by materiały pokonferencyjne trafiły do wszystkich członków Komitetu Praw Dziecka ONZ i innych gremiów międzynarodowych. Ten głos jest szczególnie potrzebny właśnie teraz, gdy dosłowne brzmienie Konwencji o prawach dziecka jest podważane i próbuje się je obrócić przeciw człowiekowi, w tym dziecku. Jeszcze raz serdecznie Pana zapraszam do udziału w konferencji!

Zdjęcie w nagłówku: Bessi z Pixabay


#ImmunitetRodzicielski


Jest nam bardzo miło, że odwiedziłeś nasz skromny portal. Jeśli zechcesz, możesz wspomóc nas nie tylko dobrym słowem, ale i czynem. Tworzymy portal TylkoTata z wielkim zaangażowaniem i nadzieją. Dzięki niezależności możemy publikować treści prawdziwe, bez cenzury, bez narzucania nam poprawności politycznej. Jednakże właśnie z tego powodu nie mamy – jak inne media – źródeł finansowania od instytucji, wielkich koncernów, czy wpływowych osób. Dlatego jeśli tylko podoba Ci się to, co robimy, możesz wesprzeć nas choćby drobną kwotą, która pozwoli nam dalej prowadzić naszą wywrotową 🙂 działalność. Po prostu kliknij banner ze świnką-skarbonką i z prośbą „DOCEŃ NAS!” i gotowe! WSZYSTKIM DARCZYŃCOM DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA!

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *