Równość płci to mit, któremu zaprzecza nauka

Mężczyzna i kobieta to dwa różne światy. Lansowana coraz intensywniej ideologia równości płci to tylko feministyczna propaganda. Szczególnie szkodliwa ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Dlaczego największe różnice w cechach osobowości i w zainteresowaniach pomiędzy mężczyznami i kobietami są w Skandynawii aktywnie realizującej egalitarną politykę równości? Jordan B. Peterson przedstawia psychologiczne aspekty paradoksu równości płci.


Źródło: Wojna Idei

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *