Najnowsze badania naukowe: Okazuje się, że kobiety psychopatki są wręcz powszechne

CAMBRIDGE, Wielka Brytania — Choć dla większości ludzi słowo psychopata zazwyczaj kojarzy się z napastnikami uzbrojonymi w noże i zamaskowanymi zbirami, to jednak nie wszyscy psychopaci są seryjnymi mordercami. Większość z nich po prostu miesza się z tłumem, jednocześnie ukrywając swoją zimną i wyrachowaną prawdziwą naturę. Jednak najnowsze badania, które zostaną przedstawione na Uniwersytecie w Cambridge, mogą właśnie obalić kolejny mit o psychopatach. Większość mediów przedstawia psychopatów głównie jako mężczyzn, ale badania dowodzą, że kobiety psychopatki są nawet pięć razy liczniejsze, niż dotychczas zakładano.

Dr Clive Boddy, ekspert ds. psychopatii korporacyjnej z Anglia Ruskin University, planuje przedstawić wyniki najnowszych badań podczas Cambridge Festival. O ile dotychczasowe szacunki mówiły nam, że mężczyźni psychopaci nieznacznie przewyższają liczbowo psychopatyczne kobiety, to jednak Dr Boddy wyjaśnia, że wcześniejsze badania zawiodły w odpowiednim zidentyfikowaniu kobiet z tym zaburzeniem. Jest to w dużej mierze spowodowane przyjęciem niewłaściwych kryteriów w oparciu o wyłącznie profile kryminalne oraz męskich psychopatów.

Dr Boddy twierdzi, że kobiety z tym zaburzeniem różną się od mężczyzn, ale przy diagnozowaniu kobiet stosowano podobne kryteria. Zauważa również, że prawdopodobnie rolę w niedostatecznym raportowaniu psychopatii u kobiet odgrywa błędne kryterium płciowe, ponieważ społeczeństwo zwykle ignoruje męskie cechy, gdy są one wykazywane przez kobiety.

Według jego najnowszych badań, dotychczasowe proporcje pomiędzy mężczyznami a kobietami psychopatkami mówiły o stosunku około 1,2:1, jednakże liczba psychopatek może być nawet pięciokrotnie wyższa niż wcześniej szacowano. Doszedł on do tego wniosku korzystając ze znacznie precyzyjniejszych metod oceny bazujących na psychopatii pierwotnej, czyli wykluczając antyspołeczne cechy zachowania w psychopatii, a zamiast tego skupiając się na jej podstawowych elementach.


Jest mniej prawdopodobne, że kobiety będące ewidentnymi psychopatkami, zostaną oznaczone jako takie, nawet jeśli wykazują kluczowe cechy.

Odwołując się do badań dotyczących psychopatów korporacyjnych i sposobu ich funkcjonowania na wysoko wykwalifikowanych stanowiskach pracy, Dr Boddy wyjaśnia, że psychopatyczne kobiety manipulują znacznie częściej niż mężczyźni, używają różnych technik tworzenia dobrego wrażenia oraz częściej stosują oszustwa i uwodzicielskie zachowania seksualnie w celu uzyskania korzyści społecznych i finansowych.

Ludzie zazwyczaj przypisują charakterystyczne cechy psychopatyczne mężczyznom, a nie kobietom. Więc nawet gdy kobieta wykazuje kluczowe cechy związane z psychopatią – np. jest nieszczera, kłamliwa, antagonistyczna, wykazuje brak empatii i brak głębi emocjonalnej – to, ponieważ cechy te są stereotypowo postrzegane jako męskie, może nie być ona określana jako psychopatka, pomimo że w rzeczywistości nią jest.” – mówi Boddy w komunikacie prasowym.

„Ponadto, kobiety psychopatki mają tendencję do stosowania manipulacyjnej przemocy słownej do osiągania swoich celów, różniąc się w ten sposób od mężczyzn. Jeśli psychopatia u kobiet manifestuje się inaczej, to miara stosowana do wykrywania psychopatii np. u skazanych przestępców może być niewystarczająca do diagnozowania psychopatii u nieskazanych prawnie kobiet,” kontynuuje ekspert. „Psychopatki kobiety, choć pozornie nie są tak poważnie psychopatyczne jak mężczyźni, zostały jednak niedocenione pod względem częstotliwości występowania u nich psychopatii i dlatego są większym potencjalnym zagrożeniem dla społeczeństwa, niż ktokolwiek wcześniej podejrzewał.”

Ma to szczególne konsekwencje dla systemu sprawiedliwości, szczególnie karnego, ponieważ obecne decyzje dotyczące spraw związanych z partnerami i dziećmi mogą być błędne. Ma to również konsekwencje dla decyzji dotyczących wyboru osób na wysokie stanowiska w firmach, ponieważ nieprawdziwe jest założenie, że kobiety liderki są uczciwe, troskliwe i zainteresowane kwestiami takimi jak odpowiedzialność wobec pracowników”.

Konferencja Dr. Boddy odbędzie się w sobotę 16 marca w campusie ARU przy East Road, Cambridge, można będzie także wziąć w niej udział wirtualnie.

Autor: John Anderer

Link do oryginalnego artykułu w Study Finds języku angielskim: Study: Female psychopaths are surprisingly common

Artykuł w TVP Info: „KOBIET PSYCHOPATEK JEST WIĘCEJ, NIŻ SĄDZONO

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *