Panie z MOPS. Moja miłość

„Celem działania Ośrodka jest wspieranie i wzmacnianie rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów oraz rozwój.”

A w praktyce wygląda to tak: pracownicy GOPS doprowadzili swoją działalnością w czynie ciągłym przez kilka lat do całkowitej destrukcji mojej rodziny, pojawiająca się w domu regularnie asystent rodziny usztywnia postawę mojej żony, tym samym bezpośrednio przyczynia się do przemocy alienacji rodzicielskiej, bezczelni urzędnicy nie podejmują rozmów w niewygodnych dla nich tematach, zasłaniają się błędnie rozumianymi przepisami ( w tym RODO), łamiąc tym wszelkie normy; w pierwszej kolejności przepisy na podstawie których są umocowani do działania, w tym statut. Ale co ważniejsze łamana jest bezpośrednio konstytucja art. 8, 18, 32, 33.

Co mają na swoją obronę? Swoje subiektywne ocenne spostrzeżenia: „Pan Sadocha jest agresywny, nie będziemy z panem rozmawiać, nie mamy żadnych wobec pana obowiązków, nie możemy udzielać panu informacji na temat naszych klientów!?!” W efekcie mamy wykluczenie społeczne mojej osoby po przez perfidną przemoc instytucjonalną i postępującą kryminalizację, czyli generowanie patologii, którą ten pasożyt urzędniczy się żywi. Przypomnę tylko, że bezkarny urzędniczy pasożyt nic nie przyczynia się do wzrostu PKB, pasożyt uprawdopodabnia potrzebę swojego istnienia za wasze, podatniku, pieniądze.

Tak więc, drodzy rodacy, nie kontrolując pasożyta, karmiąc go i nie reagując na tego typu sygnały – wszyscy przykładacie się pośrednio do mojej obecnej sytuacji. Co na to organy tego kartonowego państwa? „Napisz pan pismo!”

Bardziej dosadni są tylko f-sze policji: „Jak się panu nie podoba, to pan wyjedzie!” (nagranie z lipca 2019 https://youtu.be/LrVrkU-xtW8)

Nie widzę Mojego 5 letniego dziecka od lipca. Mieszkam 17 metrów od niej. Dziś po raz kolejny odnotowałem kolejną wizytę urzędników GOPS w moim domu, do którego nie mam dostępu. Była pani asystent rodziny i pan Piątkowski, który moją rodzinę rozpracowuje już kilka lat, zadowolony z siebie odjechał nową służbową Skodą, z uśmiechem machając mi na pożegnanie…

Chwilę później zadzwoniłem do GOPS na nr 22 350 91 67, oczywiście niebawem opublikuję tą wyjątkowo ciekawą profesjonalną rozmowę…


A co jest w Statucie? STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE Rozdział 3, Misja, cel i zadania Ośrodka § 7 1. „Misją Ośrodka jest – systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych i dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług służących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz poprawie jakości życia mieszkańców gminy. 2. Celem Ośrodka jest, w szczególności: 1) umożliwienie osobom, rodzinom i społecznościom lokalnym przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji; 2) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i społeczności lokalnych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka; 3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; 4) prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających wykluczeniu.

https://bip.michalowice.pl/files/300145464/uchwala23-statut-2018_2.pdf

Zbigniew SadochaPortal TylkoTata jest przedsięwzięciem społecznym i istnieje tylko dzięki hojności naszych Darczyńców. Jeśli tylko podoba Ci się to, co robimy, możesz wesprzeć nas dowolną kwotą, która pozwoli nam dalej prowadzić naszą wywrotową działalność. Po prostu kliknij banner „WESPRZYJ NAS” i gotowe! WSZYSTKIM DARCZYŃCOM DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA!

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *